1
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή
2
από Τζαρτζάνος Ζήσιμος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή
3
από Κωνσταντινίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή