3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
9
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
15
από Αραβαντινού-Φατούρου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο