1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο