1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο