1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
6
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο