1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
6
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο