1
από Ζάννος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
2
από Κωνσταντινίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Διδακτορική Διατριβή