1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
7
8
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
15

Βιβλίο