Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 95 Πολιτιστική κληρονομιά 63 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 22 περισσότερα ...
3
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
4

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
10
11
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
18
από Διαμαντάκης Εμμανουήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Μεταπτυχιακή Διατριβή
19
από Τάταρης Δημήτριος Αντ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

Μεταπτυχιακή Διατριβή
20
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Ημερίδα