2
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Μελέτη
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
6

Βιβλίο
7
από Κοκκινόπουλος Ε.Π., Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
8

Βιβλίο