5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
από Αντωνίου Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο