Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 95 Πολιτιστική κληρονομιά 63 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 22 περισσότερα ...
181
από Pombo Fernandez Susana, Nicholson Keith, Urquhart Dennis C.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
182
από Popescu Atanasie, Ionescu-Homoriceanu Serban
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
184
από Prudencio M.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
185
από Realini Marco, Negrotti Riccardo, Colombo Chiara, Colombo Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
186
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
187
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
188
από Ronca F., Galbani P., Palmieri L., Marzoni Y., Montana G., Pucci S.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
190
από Sabbioni C., Zappia G., Ghedini N., Riontino C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
191
από Smith B.J., Warke P.A., Moses C.A., Mottershead D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
192
από Steiger Michael, Behlen Andreas, Neumann H.-H., Willers U., Wittenburg C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
193
από Wierzchos J., Ascaso C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
195
από Gorbushina Anna A., Krumbein Wolfgang E., Vlasov Dmitry Yu.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
196
από Corrao Rossella
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
197
από Doehne Eric, Rodriguez-Navarro Carlos
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
198
από Evstrapov A.A., Kurochkin V.E., Panina L.K., Krumbein Wolfgang E.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
199
από Ferrari Giacomo, Martire Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
200
από Mauricio A., Figueiredo C., Aires-Barros L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου