Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 95 Πολιτιστική κληρονομιά 63 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 22 περισσότερα ...
101
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
102
104
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
106
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
107
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
108
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
109
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
112
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συνέδριο
113
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Μελέτη
117
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Συμπόσιο
119
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο