Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 95 Πολιτιστική κληρονομιά 63 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 52 Συντήρηση μνημείων:Αρχιτεκτονική 42 Προστασία μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός-Ιταλία 33 Ατμοσφαιρική διάβρωση:Αντοχή υλικών 30 Ιστορικά κέντρα:Ανάπλαση οικισμών 22 περισσότερα ...
161
από Realini Marco, Negrotti Riccardo, Colombo Chiara, Colombo Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
162
από Rivas T., Prieto B., Silva B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
163
από Smith B.J., Warke P.A., Moses C.A., Mottershead D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
164
από Steiger Michael, Behlen Andreas, Neumann H.-H., Willers U., Wittenburg C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
165
από Bacigalupo Cinzia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
166
από Biscontin G., Bakolas A., Zendri E., Zancanaro D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
167
από Camuffo Dario, Sturaro Giovanni, Valentino Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
168
από Cavallini T., Massa S., Traversi L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
169
από Cessari Luciano, Gigliarelli Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
170
από Gori Roberto, Siviero Enzo
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
171
από Milella Nicola, Fiore Nicola Giovanni
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
172
από Brancato F.S., Di Natale E., Gambino F., Mami A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
173
από Dell'Erba Giovanna
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
174
από Di Bartolomeo Sabino
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
175
από Erdik M., Durukal E., Aydinoglu N., Yuzugullu O.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
176
από Fresa Franca-Marina, Bassotto Lucia
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
178
από Gorbushina Anna A., Krumbein Wolfgang E., Vlasov Dmitry Yu.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
179
από Κουή Μαρία, Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
180
από Zezza Fulvio
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου