Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 33 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 21 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικές διεργασίες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
1
από Ρούσση Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
4
από Μαραμαθάς Α., Μαρούλης Ζ., Μαρίνος-Κουρής Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Κυριακοπούλου Δ., Πούλου Σ., Αθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Kookos I., Perkins J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Tsiakis P., Shah N., Pantelides C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Loukeris C., Khan S., Takoudis C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Lindvig T., Derawi S., Cheng H.Y., Michelsen M., Stenby E., Κοντογεώργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Πανόπουλος Κ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
18

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Κακουλίδης Η., Οικονομίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου