1
από Δανέζης Χ., Μπελεσιώτης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Παντελιού Σοφία, Μπελεσιώτης Β., Κούκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μπελεσιώτης Β., Δανέζης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Νίκου Β., Μπελεσιώτης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μπελεσιώτης Β., Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κωστούλας Γ., Ευθυμιάδης Α., Μπελεσιώτης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μπελεσιώτης Β., Ανδρόνικος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου