1
από Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Χατζηγιάννογλου Μ., Σαχσαμάνογλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Σαχσαμάνογλου Χ., Χατζηιωακείμ Δήμητρα
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου