1
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Συνέδριο
2
από Gilliaert D., Gillett W.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Kleinkauf W., Sachau J.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Louwier K., Garnish J., Staroste E.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Gilliaert D., Colombo R., Landabaso A.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου