2
από Αξαόπουλος Π., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
6
από Σαραμούρτσης Α., Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
8

Εισήγηση συνεδρίου
9

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
12

Εισήγηση συνεδρίου
14

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Κορωνίδης Α., Πληγορόπουλος Π., Ανδρούτσος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Ανδρούτσος Α., Μπακής Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
17

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Παπαγιαννάκης Στέφανος
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Βαχτσεβάνος Γ., Καλαϊτζάκης Κ., Παπαμάρκος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
20

Εισήγηση συνεδρίου