Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 31 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 15 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 Κρυστάλλωση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 7 περισσότερα ...
1
από Λεοντίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μπουλουγούρης Γ., Οικονόμου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Lindvig T., Derawi S., Cheng H.Y., Michelsen M., Stenby E., Κοντογεώργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Γάτος Κ., Μηνόγιαννη Χ., Γαλιώτης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βέρρος Γ.Δ., Μαλαματάρης Ν.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Γερογιώργης Δ., Ydstie B., Seetharaman S.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου