Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 31 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 25 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 17 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 15 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 11 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 9 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
3
από Λεοντίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Μπουλουγούρης Γ., Οικονόμου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μασαβέτας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Δελημάρης Δ., Ιωαννίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κουλουμπή Ν., Μπατής Γ., Κιούπης Ν., Αστερίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βασιλείου Π., Κόλλια Κ., Αργυρόπουλος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Υφαντής Α., Υφαντής Δ., Schmeisser D.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Μέρκος Π., Τσιβιλής Σ., Τσίμας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19

Εισήγηση συνεδρίου