1
από Nomen R., Sempere J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Πετρολέκας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κωνσταντινίδου Μ., Ρήγας Φ., Centola P., Reggio G.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου