2
από Βλυσίδης Α., Λουκάκης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βλυσίδης Α., Ζορπάς Α., Χίου Γ., Αράπογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Βλυσίδης Α., Λουκάκης Χ., Ζορπάς Α., Ρόρη Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου