1
από Κωνσταντινίδης Γιάννης, Γκανής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Κατσίνης Δ., Ζαννίκος Φανούριος, Λόης Ε., Τέας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από El Mamouni R., Jacquet R., Gerin P., Αγάθος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου