Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 33 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
181

Εισήγηση συνεδρίου
183
από Χουσιάδας Κ., Τσαμόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
184

Εισήγηση συνεδρίου
185
από Καστέλλη Ι., Ιωαννίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
188
από Γεωργαλή Β., Τσακιρίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
189

Εισήγηση συνεδρίου
190

Εισήγηση συνεδρίου
191

Εισήγηση συνεδρίου
192

Εισήγηση συνεδρίου
194
από Ευταξίας Α., Font J., Fabregat A., Stuber F., Fortuny Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
195
από Μάνος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
196

Εισήγηση συνεδρίου
197
από Ζουμπουρτικούδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
198