Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 33 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
301
από Χριστάκη Θ., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
302
από Πολύδερα Α., Ταούκης Π., Στοφόρος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
303

Εισήγηση συνεδρίου
304
από Ντούλια Δ., Σταματάκη Χ., Κλημέντζος Δ., Lopez-Leivan M.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
305
από Ντούλια Δ., Κατσίνης Γ., Μακρή Π., Αραζού Σ., Mougin B.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
306
από Μυζιθράκης Π., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
307
από Πολύδερα Α., Ταούκης Π., Μπουρούνης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
308
από Nomen R., Sempere J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
310
από Πετρολέκας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
311
από Κωνσταντινίδου Μ., Ρήγας Φ., Centola P., Reggio G.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
312
από Ρήγας Φ., Ζαχαρόπουλος Αγγελος, Μαυρίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
313

Εισήγηση συνεδρίου
315

Εισήγηση συνεδρίου
317

Εισήγηση συνεδρίου
318

Εισήγηση συνεδρίου
319
από Ζαρκανίτης Σ., Χαλουλάκου Α., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου