Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 33 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
21

Εισήγηση συνεδρίου
22

Εισήγηση συνεδρίου
23
από Βλυσίδης Α., Λουκάκης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
24
από Βλυσίδης Α., Ζορπάς Α., Χίου Γ., Αράπογλου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
31
32
από El Mamouni R., Jacquet R., Gerin P., Αγάθος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
33

Εισήγηση συνεδρίου
34

Εισήγηση συνεδρίου
36
από Χατζηϊωάννου Α., Κολίσης Φ., Παλαιολόγος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
38
από Χούχουλα Δ., Ωραιοπούλου Βασιλική, Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
39
από Χριστάκη Θ., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
40
από Πολύδερα Α., Ταούκης Π., Στοφόρος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου