Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 33 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
41

Εισήγηση συνεδρίου
42
από Ντούλια Δ., Σταματάκη Χ., Κλημέντζος Δ., Lopez-Leivan M.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
43
από Ντούλια Δ., Κατσίνης Γ., Μακρή Π., Αραζού Σ., Mougin B.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
44
από Μυζιθράκης Π., Τζιά Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
45
από Πολύδερα Α., Ταούκης Π., Μπουρούνης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
46
από Nomen R., Sempere J.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
47
από Δημητρίου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
49
από Κοσμίδης Β., Αχιλιάς Δ., Καραγιαννίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
50

Εισήγηση συνεδρίου
52
από Βουτσάς Ε., Αμπατζή Ε., Τάσιος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
54
από Μήτρακας Μ., Ζουρνατζίδου Π., Τσαλώνη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
58
από Πετρολέκας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
59
από Κωνσταντινίδου Μ., Ρήγας Φ., Centola P., Reggio G.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
60
από Ρήγας Φ., Ζαχαρόπουλος Αγγελος, Μαυρίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου