Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία 33 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 30 Κατάλυση:Φυσικοχημεία:Χημική μηχανική 20 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 19 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 15 Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων:Υγειονομική μηχανική 11 Χημικοί αντιδραστήρες:Χημική μηχανική 9 περισσότερα ...
122

Εισήγηση συνεδρίου
123
από Τσενόγλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
127
από Τσακίρογλου Χ., Πέτση Α., Μπουργανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
128
από Takoudis C., Dang S., Matthes R.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
129
από Δίπλας Σ., Χασιώτης Ν., Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
131
από Ασσαέλ Μ.Ι., Γιαλού Κ., Labudova G., Vozar L.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
133
από Σιώκου Α., Κεφάλας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
136
από Δίπλας Σ., Χασιώτης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
139

Εισήγηση συνεδρίου