1
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Διεύθυνση: Δεκελείας
...Κατοικίες...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Νίκος
Διεύθυνση: Εκάλη, Πεντέλης Ο.Τ. 51
...Κατοικίες...

Κτίριο