Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Κατολισθήσεις 3 Μαλακάσα 2 Ανάλυση Εδάφους 1 Ευστάθεια Πρανών 1 Φανάρι (Νομός Καρδίτσας) 1
1
από Παντελίδης Π., Καβουνίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Σκέμπας Μ., Καβουνίδης Σ., Σωτηρόπουλος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου