1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλιογραφία
9
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
10
από Λοϊζου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Φυλλάδιο
15
από Θεοδωρίδης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1931

Βιβλίο
17

Συμπόσιο