1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
3
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
4
από Blachut T.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διδακτορική Διατριβή
6
από Γεννηματάς Π..
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
8

Χάρτης
9

Φυλλάδιο