3
από Θεοδωρίδης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Φυλλάδιο
4
5
από Χαλκιόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1935
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
6
από Guerschner, Benzel
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο