1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
10
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο