1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
13
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
14
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
από Μοσχάτος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
17
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
20