2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
10
11
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
17
από Bouzoubaa N.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
20
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο