1
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
2
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
5
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
6
από Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο