1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
8
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
9
από Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Άγνωστο