1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
7

Βιβλίο
8
από Τσιαμπάος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διδακτορική Διατριβή
9
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Φυλλάδιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1931

Βιβλίο
13

Χάρτης