3
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
6
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
9
από Ραϊτσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
12
από Αναγνωστόπουλος Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
13
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
από Blachut T.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
19
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
20
από Βογιαντζής Ζ., Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο