2
από Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, Αραβαντινός Δημήτρης, Γαγλία Αθηνά Γ., Γιαννακίδης Γεώργιος, Δημούδη Αργυρώ, Δρούτσα Καλλιόπη, Ευθυμιάδης Απόστολος, Ζαχαριάς Παναγιώτης, Ηλιάδης Γεώργιος, Θεοδοσίου Θεόδωρος Γ., Καλλιακούδη Κωνσταντίνα, Κατσιμίχας Σωτήριος, Λαδόπουλος Γεώργιος, Λαμπροπούλου Λένα, Λάσκος Κωνσταντίνος, Μαλαχίας Γεώργιος, Μαντάς Δημήτριος, Μάρης Αναστάσιος, Μάρης Τηλέμαχος, Μπαλαράς Κων/νος Α., Πολυχρόνη Ελπίδα, Σαγιά Ζωή, Σωφρόνης Ηλίας, Τσαγκρασούλης Αρης, Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, Χασάπης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Μελέτη
7
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
19
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο