2
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
4
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
13
16
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο