2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
7
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
15
16
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο