1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
7
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
9
16
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
19
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο