1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
8
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
9
14
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο