2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
8
από Μελκίδου Χρύσα
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
13
14
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο