1
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Θέματα: '; ...Υψηλές θερμοκρασίες:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική...

Συνέδριο
3
από Bouzoubaa N.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Θέματα: '; ...Διάβρωση μετάλλων:Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Θέματα: '; ...Οπλισμένο σκυρόδεμα:Δομική μηχανική-Νομοθεσία...

Βιβλίο