61
από Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
62
από Καραντώνη Φυλλίτσα Β., Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
70
από Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
76
από Παπαδάκης Β., Βαγενάς Κ., Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Εισήγηση συνεδρίου