Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Γεφυροποιία 1 Γεωτεχνικές έρευνες 1 Εδαφομηχανικη 1
1
από Briaud J.-L., Chen H.-C., Li Y., Nurtjahyo P., Wang J.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Briaud J.-L., James R.W., Hoffman S.B.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί