1
από Mason J., KOSTIVAL L.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Mason J., Tarris J.P., Zaki E.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί