Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Γεφυροποιία 2 Οπλισμένο σκυρόδεμα:Αντοχή υλικών 1 Σκυρόδεμα:Δομική μηχανική 1
1
από Rizkalla Sami, Mirmiran Amir, Zia Paul, Russell Henry G., Mast Robert
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
2
από Miller Richard, A., Castrodale Reid, W., Mirmiran Amir, Hastak Makarand
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί